Zane

Zane Vilsone

Revīzijas un konsultāciju direktore

BDO Latvia

+371 66777800

vCard

Sazināties


Zane Vilsone ir finanšu speciāliste gandrīz ar 20 gadu pieredzi biznesa operāciju vadībā, banku darbībā, kredītrisku vadībā, revīzijā un finanšu pārskatu sagatavošanā. Viņa ir guvusi pieredzi dažādu uzņēmumu ekonomisko ciklu posmos un izprot to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un klientu. Zane ir konsultējusi plaša spektra klientus no dažādām nozarēm.

Vairāk nekā 5 gadus, Zane Vilsone aktīvi darbojās Lielo korporatīvo klientu kredītkomitejā, kā arī vairāk nekā 15 gadus veiksmīgi veidoja un vadīja uz mērķi orientētas darba komandas.

 

Izglītība

IIA, Institute of Internal Auditors, sertificēts iekšējais revidents (ASV)
Association of Chartered Certified Accountants, sertificēts grāmatvedis, biedrs (Lielbritānija)
Starptautisko attiecību institūts, zinātņu maģistrs starptautiskajās attiecībās
Latvijas Universitāte, bakalaurs uzņēmējdarbībā
Banku augstskola, profesionālā izglītība banku vadībā

 

Valodas

Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu