Zane

Zane Vilsone

Revīzijas un konsultāciju direktore

BDO Latvia

+371 66777800

vCard

Contact


Zane Vilsone ir finanšu speciāliste gandrīz ar 20 gadu pieredzi biznesa operāciju vadībā, banku darbībā, kredītrisku vadībā, revīzijā un finanšu pārskatu sagatavošanā. Viņa ir guvusi pieredzi dažādu uzņēmumu ekonomisko ciklu posmos un izprot to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un klientu. Zane ir konsultējusi plaša spektra klientus no dažādām nozarēm.

Vairāk nekā 5 gadus, Zane Vilsone bija aktīvi darbojās Lielo korporatīvo klientu kredītkomitejā, kā arī vairāk nekā 15 gadus veiksmīgi veidoja un vadīja uz mērķi orientētas darba komandas.

 

Pieredze

Kopš 2018 BDO Latvia, revīzijas un konsultāciju direktore
Kopš 2011 KnightLynx, partnere, finanšu un vadības konsultante
2009-2016   DNB Banka, korporatīvo banku pakalpojumu kredītrisku analīzes vadītāja
2011-2012 DNB Banka, Finanšu restrukturizācijas departamenta vadītājas vietas izpildītāja
1998-2009 PriceWaterhouseCoopers, revīzijas un konsultāciju projektu vadītājs
1997-1998 Latvijas Finieris, ekonomiste

 

Izglītība

2007              IIA, Institute of Internal Auditors, sertificēts iekšējais revidents (ASV)
2000-2004   Association of Chartered Certified Accountants, sertificēts grāmatvedis, biedrs (Lielbritānija)
2000-2002   Starptautisko attiecību institūts, zinātņu maģistrs starptautiskajās attiecībās
1995-2000    Latvijas Universitāte, bakalaurs uzņēmējdarbībā
1992-1995    Banku augstskola, profesionālā izglītība banku vadībā

 

Valodas

Latviešu
Krievu
Angļu
Vācu