-

Svetlana Nesinova

Vecākais nodokļu konsultants

Nodokļu konsultācijas un obligāto dokumentu sagatavošana | Efektīva komunikācija ar VID | Nodokļu plānošana un korporatīvas restrukturizācijas

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Svetlana Nesinova ir vecākā nodokļu konsultante, kuras pienākumi BDO Latvia saistīti ar nodokļu aprēķināšanu un konsultāciju sniegšanu klientiem saistībā ar nodokļu jautājumiem. Svetlanas galvenās kompetences ir saistītas ar nodokļu plānošanu, nodokļu piemērošanu un aprēķināšanu, kā arī ar citu nodokļu jautājumu risināšanu.

Pirms pievienošanās BDO Latvia komandai, Svetlana strādājusi gan privātos, gan valsts uzņēmumos. Galvenie darba pienākumi bija saistīti ar dažādu nodokļu jautājumu risināšanu, tajā skaitā transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu, nodokļu auditu veikšanu un budžeta plānošanu. 

IZGLĪTĪBA

  • Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ekonomikas fakultāte - profesionālais maģistra grāds ekonomikā
  • Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, muitas un nodokļu administrēšana - profesionālais bakalaura grāds 

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu