Modrīte

Modrīte Johansone

Revidente

BDO Latvia

+371 66777800

vCard

Sazināties


Latvijas zvērināta revidente, sertifikāta Nr. 135

Modrīte Johansone ir zvērināta revidente ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, revidējot vietējos un starptautiskos uzņēmumus tādās nozarēs kā ražošana, finanšu pakalpojumi, tirdzniecība, sports un citās.

Viņa sniedz stingrus, bet tai pat laikā, saprotamus revīzijas atzinumus, koncentrējot uzmanību uz klienta biznesa izaugsmi un veiksmīgu nepārtrauktu darbību.

 

Izglītība 

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte, grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes specialitāte, lauksaimniecības ekonomista – grāmatveža kvalifikācija
(maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija)

 

Valodas 

Latviešu
Angļu
Krievu