-

Linda Purenkova

Juridiskās nodaļas vadītāja

Pakalpojumi Fintech uzņēmumiem | Komerctiesības un M&A

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Linda Purenkova ir BDO Law juridiskās nodaļas vadītājs un zvērināts advokāts ar vairāk kā 15 gadu pieredzi jurisprudencē. Lindas ikdienas darba pienākumos ietilpst juridiskās nodaļas vadība, komandas kapacitātes attīstība, klientu projektu pārvaldība, budžeta vadība, attiecību uzturēšana ar klientiem, sadarbība projektos ar citām nodaļām.

Lindai ir ievērojama pieredze finanšu tirgus, apvienošanās un pārņemšanas darījumu, korporatīvās pārvaldības, banku darbības un finanšu tiesību jomās. Pirms pievienošanās BDO komandai Linda 10 gadus ir praktizējusi advokātu birojā Skrastiņš un Dzenis, specializējoties apvienošanās un pārņemšanas darījumu, uzņēmumu restrukturizācijas jautājumos, banku darbības un finanšu tiesību, kā arī tiesvedību jautājumos. Pēdējos 7 gadus viņa starptautiskā uzņēmumā, kas sniedz dažādus finanšu pakalpojumus Eiropas, Latīņamerikas un Āzijas valstīs, vadīja juridiskās nodaļas korporatīvo un finanšu tirgus komandu. Linda bija atbildīga par juridiskā atbalsta nodrošināšanu desmitiem miljonu vērtos pārrobežu apvienošanās un pārņemšanas darījumos, obligāciju emitēšanas un citos nozīmīgos finanšu un investīciju darījumos, kā arī attiecībās ar biržām, pārraugošajām institūcijām, iekšējo procesu ieviešanā korporatīvās pārvaldības, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas, informācijas atklāšanas un emisijas prospekta noteikumu prasību izpildei. Kā zvērināta advokāte Linda ir sniegusi juridisko palīdzību klientiem  apvienošanās un pārņemšanas darījumos, dažādos ar banku un finanšu tiesībām saistītos jautājumos, administrējusi maksātnespējas procesus, un pārstāvējusi klientus dažādās sarežģītās tiesvedībās, piem., uzņēmuma dalībnieku strīdos, aizstāvot kreditoru intereses, gatavojot  pieteikumus Satversmes tiesai. 

FOKUSA INDUSTRIJAS

 • Banku darbība un finanses
 • Finanšu tirgi
 • Komerctiesības
 • Reorganizācijas un uzņēmumu iegāde un apvienošana
 • Saistību restrukturizācija un maksātnespēja

IZGLĪTĪBA

 • Rīgas Juridiskā Augstskola, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
 • Roterdamas Erasmus Universitāte, atseviški kursi no Sociālo zinātņu maģistra grāda tiesību zinātnes programmas
 • Latvijas Universitāte, Tiesību zinātne, Baklaura grāds

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

SERTIFIKĀTI

 • ICMA Finanšu tirgus pamata kvalifikācija

VALODAS

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu