Kristers Ķeveris, Revīzijas nodaļas konsultants

Kristers Ķeveris

Revīzijas nodaļas konsultants

BDO Latvia

+371 25 780 900

vCard

Sazināties


Kristera ikdienas pienākumi ir saistīti ar uzņēmumu finanšu pārskatu revīzijas veikšanu, pienākumu sadali jaunākajiem revīzijas komandas kolēģiem, kā arī darba failu sagatavošanu, izpildīšanu un revīzijas testu veikšanu.

Kristers veic revīzijas projektu sākumposmu dokumentācijas sagatavošanu, klienta apstiprināšanas un risku novērtēšanu, AML anketu, krāpšanas iespējamības izvērtēšanu un citu, ar klienta identifikācijas dokumentācijas pārbaudi, saistītu uzdevumu veikšanu. Kristera darba pienākumos ietilpst arī ikdienas komunikācija ar klientiem saistībā ar revīzijas jautājumu risināšanu un konsultāciju sniegšanu.

Iepriekš Kristers kā analītiķis ir veicis pienākumus, kas saistīti ar analītikas testu, kontroles testu, ciklu interviju un aprakstu veidošanu. Papildus Kristers veicis arī tādus uzdevumus kā finanšu pārskatu analīzi un to labošanu pēc likumos noteiktajām prasībām, PD, LGD, ECL, investīciju un kredīta portfeļa testu veikšanu, kredīta procentu likmju rekalkulācijas, kā arī procedūras, kas ir saistītas ar cesijām, obligācijām, kovenantiem, kā arī IFRS 16, IFRS 15 un IFRS 9 pārbaudēm. Kristera darba pienākumos ietilpa arī pamatkapitāla, akciju uzcenojuma un nesadalītās peļņas testu veikšana, peļņas un pašizmaksu analītiskajām un citām būtiskām procedūrām, kreditoru un debitoru posteņu testēšana, uzkrājumu pārbaudes testu veikšana, algu pārrēķināšana un analītikas testu veikšana, kā arī pārbaudes veikšana pēc citiem likumos noteiktajiem kritērijiem.

Kristers ir vadījis arī projektus kā "in-charge" ražošanas, IT (Informāciju Tehnoloģiju), biedrību un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, kā arī grupas revīzijas ietvaros, grupas ziņošanas paketes pielikumu izveidei.

Kristers iepriekš guvis pieredzi krājumu un nekustamo īpašumu tirgus vērtības pārvērtēšanas testu veikšanā. Kristeram ir pieredze arī finanšu departamenta, debitoru nodaļas, globālās komunikācijas un datu apstrādes komandā Solvay Business Centre Latvia, un pusotra gada pieredze BDO Latvia revīzijas nodaļā.

FOKUSA INDUSTRIJAS

  • Bankas
  • Finanses
  • Finanšu tehnoloģijas Aizdevumu instances Ražošana
  • IT pakalpojumu industrija

SERTIFIKĀTI

SQA

IZGLĪTĪBA

Banku augstskola, profesionālā bakalaura programma Finanses

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu