Inga

Inga Smuļko

Revidente

BDO Latvia

+371 66777800

vCard

Sazināties


Inga Smuļko ir revidente ar vairāk nekā septiņu gadu pieredzi grāmatvedībā dažādu nozaru uzņēmumos, nodrošinot grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un kontroli.

Inga ir ieguvusi Latvijas Universitātes profesionālo maģistra grādu grāmatvedībā un auditā.  Viņa regulāri apmeklē seminārus zināšanu papildināšanai un kvalifikācijas celšanai grāmatvedības un nodokļu jomā.