Edgars Brūvers, Revīzijas nodaļas vecākais analītiķis

Edgars Brūvers

Revīzijas nodaļas vecākais analītiķis

BDO Latvia

+371 25 780 900

vCard

Contact


Edgars ikdienā darbojas revīzijas komandā, veicot uzņēmumu finanšu pārbaudes. Edgara kompetencē ietilpst sekmīgas komunikācijas ar klientiem izveide, mazāku projektu atbildīgā lomas ieņemšana, kā arī banku un mikrokreditētāju revīzijas procesi.

Edgars papildus klasiskajiem revīzijas pakalpojumiem, piedalās banku NGF un FITL pārbaudēs, piedalījies kredītrisku novērtēšanu procedūrās.

Edgaram ir pieredze privātbanku un komercbanku revīzijas procesos, tajā skaitā, kredītrisku novērtēšanas, FITL un NGF pārbaudēs. Gūta pieredze arī AML (NILLTFN) revīzijā, tieši mikrokreditēšanas nozarē. Pieredze uzkrāta arī IFRS 16, IFRS 9 revīzijā un konsolidēto finanšu datu revīzijā.

FOKUSA INDUSTRIJAS

  • Banku sektors
  • Mikrokreditēšanas uzņēmumi
  • Fintech
  • Transporta nozares uzņēmumi

IZGLĪTĪBA

Banku augstskola, Finanses, profesionālais bakalaura grāds procesā, 2018-2022

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu