:

Kā sagatavot gada pārskatu

07 aprīlis 2017

Kā sagatavot gada pārskatu atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem par dokumentu

noformēšanu? Kas ir jāaizpilda, nododot gada pārskatu? Kādi likumi nosaka gada pārskata

nodošanu? Daudz grāmatvežu uzskata, ka gada pārskats ir jāsagatavo tikai Valsts ieņēmumu

dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, tomēr tajā iesniegtais dokuments ir tikai gada

pārskata noraksts.

Skatiet pilno rakstu latviešu valodā šeit

Ar jautājumiem lūdzu vērsties pie BDO.