Brošūra:

Automātiskā informācijas apmaiņa

23 februāris 2016

Automātiskā informācijas apmaiņa ir jauns globāls standarts automātiskai nodokļu maksātāju informācijas apmaiņai. Aptuveni 97 jurisdikcijas  ir pieteikušās, dažām valstīm veicot automātisko informācijas apmaiņu jau 2017.gadā.

Jaunais standarts paredz, ka bankas par nodokļu maksātāju darījumiem atskaitīsies tās valsts nodokļu inspekcijai, no kuras ir nācis nodokļu maksātājs. Pateicoties šim cilvēku finansiālo līdzekļu statuss būs atklātāks un caurredzamāks, kā vēl jebkad.

Brošūru par nodokļu caurredzamību var redzēt šeit