Jānis Začests

  Zvērināts advokāts, padomnieks
  BDO Law
  +371 25 780 900
   
   

 

 

Jānis Začests ir zvērināts advokāts un padomnieks BDO juridiskajā departamentā.

Jānim ir pieredzējis jurists, zvērināts advokāts, ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi zvērināta advokāta amatā, tai skaitā vairāk nekā 5 gadu pieredze vairāku ieguldījumu pārvaldes korporatīvo struktūru direktoru padomes locekļa amatā. Viņš ir zinošs un profesionāls sarunu vešanā, “ad hoc” strīdu risināšanā, koordinācijā un problēmu risināšanā. Vadījis vairākus projektus, tostarp biznesa restrukturizāciju, apvienošanas un pārņemšanas darījumus, darījumu sarunas. Jānis nodrošinājis koordināciju un mijiedarbību starpfunkcionālās un pārrobežu komandās, lai sasniegtu biznesa mērķus un uzdevumus.

Pirms pievienošanās BDO, Jānis Začests ir strādājis kā korporatīvais jurists tādos uzņēmumos kā SIA “VIKOIL”, ārvalsts bankas "First Credit & Trade Trust Bank, Inc." filiālē Latvijā. Ieņēmis padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu vienā no pirmajām ieguldījumu sabiedrībām Latvijā - AS "VEGA FONDU PĀRVALDE" un valdes priekšsēdētāja amatu juridiskajā birojā "Juridiskais birojs DICTUM".

2004.gadā Jānis uzsāka šķīrējtiesneša darbību "Saistību šķīrējtiesā" un sāka praktizēt Latvijas Republikas Zvērinātu Advokātu kolēģijā. 

FOKUSA INDUSTRIJAS

 • Darba likums
 • Krimināllikums, it īpaši lietas, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
 • Komerclikums
 • Civillikums
 • Juridiskie pakalpojumi
 • Ieguldījumu likums
 • Tiesvedība

IZGLĪTĪBA

 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (L.L.M.)
 • Rīgas Juridiskā augstskola

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

VALODAS

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu