Ilze Rozentāle

  Juriste
  BDO Law
  +371 25 780 900
   
   

 

 

 

Ilze specializējas saistību tiesībās, tiesvedībās, publiskajos iepirkumos, medicīnas tiesībās, ģimenes tiesībās.

Ilzes darba pieredze ir bijusi saistīta ar dažādām tiesību nozarēm, kas ir ļāvis gūt plašu pieredzi normatīvo aktu piemērošanā gan civillietās, gan administratīvajās lietās,  gan krimināllietās.

Pirms pievienošanās BDO Law Ilze ir strādājusi valsts iestādē, gūstot pieredzi darbā ar publiskajiem iepirkumiem saistītajos jautājumos. Ilzei  ir pieredze dažādu iepirkumu līgumu sagatavošanā.

Lielāko daļu no savas profesionālās pieredzes Ilze ir ieguvusi strādājot zvērinātu advokātu birojos, sniedzot juridisko atbalstu plašam biroja klientu lokam tiesiskajās attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldību, un tiesu iestādēm, kredītiestādēm un izmeklēšanas iestādēm. Ilzei ir pieredze jautājumos, kas saistīti ar prasījumiem no Ārstniecības riska fonda par  pacienta veselībai un dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī saistībā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārkāpumiem.

IZGLĪTĪBA

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē ar iegūtu jurista kvalifikāciju;
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē.

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu