Toms Bordāns

  Zvērināts advokāts
  BDO Law
  +371 25 780 900
   

 

 

 

Tomam Bordānam ir plaša pieredze komercstrīdu un dalībnieku strīdu risināšanā, nodrošinot kavēto saistību izpildi, parādu un zaudējumu piedziņu, prasību celšana par valdes atbildību, dalībnieku izslēgšana no sabiedrības, dalībnieku tiesību uz informāciju aizsardzība. Gadījumos, ja darījumu partneru rīcība pārkāpj krimināltiesiskās robežas, Toms pārstāv klientus, vēršoties policijā, prokuratūrā un tiesās saistībā ar kriminālprocesu uzsākšanu par krāpšanu, piesavināšanos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pazīmēm.

Tomam ir pieredze arī īpašuma strīdos, morālā kaitējuma un zaudējumu piedziņas prasībās. Papildus minētajam, Toms sniedz juridisko palīdzību arī ģimenes strīdos saistībā ar mantojuma tiesībām, saskarsmes tiesībām ar bērniem un šķiršanos. Toms nodrošina arī aizstāvību apsūdzētajiem un juridisko palīdzību cietušajiem krimināllietās saistībā ar noziegumiem pret veselību, dzīvību un īpašumu.

Toms komercstrīdu risināšanā gūto pieredzi izmanto, sagatavojot pārdomātus sadarbības un pakalpojumu līgumus, kā arī darba līgumus, kas klientam sniedz drošības sajūtu darījumu attiecībās. Toma zināšanas ir noderīgas arī līgumu slēgšanas gaitā, izvēloties juridiski piemērotāko sadarbības modeli.

BDO Law komandā aktīvi darbojās kopš 2013. gada.

SERTIFIKĀTI

Apliecība par profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2019. gada 5. jūlijs

IZGLĪTĪBA

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (LL.M.)
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu