• “The author of Latvian plays” (“Latviešu lugu rādītājs”)